Internet-videot

Sisältää katseluoikeuden kaikkiin näiden sivustojen videoihin. Tulevaisuuden luonto ja Suomen eläimet -videosarjat, yhteiskesto yli 30 tuntia.

Suomen eläimet -elokuvasarja

Suomen eläimet -sarja kertoo eläimistä lähes kaiken: tuntomerkit, käyttäytymisen, pesinnän, elinalueet jne.  Aikaa esittelyyn kuluu neljä minuuttia/laji. Kertoja, animaatiot ja eläinten äänet täydentävät esittelyä.

Asiatietoa elävöitetään kertomalla kuvaustilanteisiin liittyviä hauskoja tapahtumia. Teos antaa myös hyviä vinkkejä eläinten suojeluun.

Suomen eläimet -sarja esittelee kaikki vakituisesti pesivät Suomen linnut, sekä säännölliset läpimuuttajat ja vierailijat, yhteensä 272 lintulajia. Teos esittelee myös kaikki Suomessa elävät nisäkkäät, kalat, sammakkoeläimet ja matelijat. Selkärangattomista esitellään satoja lajeja ja ryhmiä, kaikki mielenkiintoiset ja näkyvimmät.

Sarjaan kuuluu 9 osaa:

                                  Katso näytevideot

Avomaiden linnut

Esittelee 57 lintulajia, neljän minuutin mittaisina elokuvina. Lisäksi teos esittelee avo- ja puoliavomailla elävien lintujen elinympäristön. Kesto yhteensä 3 h 40 min. Kertojana Veikko Honkanen.

Metsien linnut

Esittelee 85 lintulajia, neljän minuutin mittaisina elokuvina. Lisäksi teos esittelee metsissä elävien lintujen elinympäristön. Kesto yhteensä 5 h 40 min. Kertojana Veikko Honkanen.

Pihojen linnut

Esittelee 44 lintulajia, neljän minuutin mittaisina elokuvina. Lisäksi teos esittelee pihoissa ja puistoissa elävien lintujen elinympäristön. Kesto yhteensä 3 tuntia. Kertojana Veikko Honkanen.

Vesien ja kosteikkojen linnut

Esittelee 137 lintulajia, neljän minuutin mittaisina elokuvina. Lisäksi teos esittelee vesillä ja kosteikoilla elävien lintujen elinympäristön. Kesto yhteensä 7 tuntia 45 min. Kertojana Veikko Honkanen.

Nisäkkäät

Esittelee kaikki Suomessa vakituisesti esiintyvät nisäkkäät, yhteensä 60 lajia. Eläinten esittelyt ovat mukaansa tempaavia lyhytelokuvia. Kesto yhteensä 3 h 15 min. Kertojana Veikko Honkanen.

Kalat

Esittelee kaikki Suomessa esiintyvät kalat, yhteensä 53 lajia. Kalat esitellään neljän minuutin mittaisina elokuvina. Kaloja on kuvattu paljon niiden omasta elinpiiristä, vedestä. Kesto yhteensä 3 tuntia 20 min. Kertojana Veikko Honkanen.

Sammakkoeläimet

Esittelee kaikki Suomessa esiintyvät sammakkoeläimet, yhteensä 4 lajia. Eläimet esitellään neljän minuutin mittaisina elokuvina. Kesto yhteensä 15 min. Kertojana Veikko Honkanen.

Matelijat

Esittelee kaikki Suomessa esiintyvät matelijat, yhteensä 5 lajia. Matelijat esitellään neljän minuutin mittaisina elokuvina. Kesto yhteensä 20 min. Kertojana Veikko Honkanen.

Selkärangattomat

Selkärangattomista esitellään mielenkiintoiset ja näkyvimmät lajit, satoja lajeja ja ryhmiä. Eläinten esittelyt ovat mukaansa tempaavia lyhytelokuvia. Kesto yhteensä 3 h 20 min. Kertojana Veikko Honkanen.

Tulevaisuuden luonto -elokuvasarja

Pihat, Metsät, Avomaat sekä Vedet ja kosteikot -osat

Neliosainen Tulevaisuuden luonto – elokuvasarja opastaa ymmärtämään ja hoitamaan luontoa uudella, ennen kokemattomalla tavalla. Siinä näytetään kukkakenttiä, jotka ovat käyneet valitettavan harvinaisiksi. Ne antavat elämän monille lajeille. Elävästi esitetään, miten hakataan jatkuvan kasvatuksen metsää, jotta se antaisi elinmahdollisuuden metsolle ja pyylle. Luonnon hoidon esittely on hyvin seikkaperäistä ja laaja-aiheista. Elokuvasarjan jokaisessa osassa on oma lajitunnistustehtävä, joka parantaa lajitunnistustaitoa sekä lisää katsojan mielenkiintoa elokuvaa kohtaan.

Tulevaisuuden luonto – elokuvasarja on juonnettu nykyaikaan sopivaksi. Tuleekin ajatus, että tämän sarjan tekemisen on tilannut itse suomalainen luonto, vaativana avunhuutonaan. Tahtomattaankin sarjan sisältöön on helppo myötäeläytyä. Elokuvat ikään kuin johdattavat katsojan mielen näköalapaikalle, josta avartuu toiveikas näkymä tulevaisuuden luontoon. Luontoon, jossa pihat kylpevät kukkaloistossa, metsän puissa naavaparta liputtaa salomaiden hyvinvointia, avomaat kaikuvat kuovin huutelua ja kosteikot viihtyvät veden sekä elämän synnyttäjinä. Elokuvasarjan viimeisessä osassa vedet peilaavat luonnon elinvoimaa.

Kaikki on kiinni ihmisestä itsestään. Luonto vastaa meille samalla tavalla kuin me kohtelemme sitä.

Tulevaisuuden luonto -sarjan yhteiskesto n. 2 tuntia. Sarjan viimeinen osa, Vedet ja kosteikot valmistuu keväällä vuonna 2017.