Laji: Viiksitimali!

Parimäärä: 200-400

Tuntomerkit: Viiksitimali on linnuistamme helpoimpia tuntea. Vanhan linnun mustat viikset ja kellanruskea väri sekä pitkä pyrstö on linnussa hyvin erikoista, Pesimäajan ulkopuolella linnut liikkuvat mielellään parvissa. Vilkkaina lintuina ne liikehtivät ruovikon kätkössä ja vain ääni paljastaa ne sieltä. Välillä ne voivat vaihtaa paikkaa nopeasti lentäen suoraviivaisesti ruovikon latvoja hipoen.

Ääni: Äänet ovat teräviä näppäilyjä ja särinöitä.

Elinympäristö ja pesintä: Pesintäelinpiiri on tiukasti rantaruovikossa. Vain vaelluksillaan viiksitimali voi vierailla rantapensaikoissa ja metsissä. Pesä on tiheässä ruovikossa, usein lähellä vedenpintaa.

Muutto ja levinneisyys: Syntyperäinen paikkalintu. Lintu tekee aluevaltauksia ”summittaisesti” eri ilmansuuntiin. Kiihkein vaellusaika on lokakuu. Vaellusaikoina lintuja voi nähdä kaukanakin pesimäpaikoilta. Vilkkaasti etenevä parvi käy läpi pienetkin ruovikot. Laji pesii koko eteläisellä rannikkoalueella noin Vaasan korkeudelle asti ja pohjoisempana harvinaisena parhaissa ruovikoissa.

Mukava tietää: Uudistulokas. Ensimmäinen havainto tehtiin 1949 ja vasta 1984 toinen. Ensimmäinen pesintä todettiin 1987 ja 1990 rynnäkkövaltaus, jolloin havaintoja tehtiin noin 170. Vuodesta1991 lähtien pesintöjä on ollut eri puolilla etelä- ja lounaisrannikkoa. Aiemmin viiksitimalia kutsuttiin partatiaiseksi.