Laji: Vihervarpunen!

Tuntomerkit: Koiras on helppo tuntea mustasta lakista ja leukalapusta. Naaraalla on vähemmän keltaista ja se on viiruisempi. Viherpeippoa paljon pienempi. Erona urpiaiseen on siipien ja pyrstön keltainen väri. Yksittäistä, yli lentävää tai istuvaa lintua on erittäin vaikea havaita. Soidinaikana voi koiras pysäyttää nopean matkalennon ja aloittaa perhosmaisesti lepattelevan soidinlennon.

Aäni: Vaihtelevanmittainen hyvin nopea visertely päättyy usein pitkään ja hauskankuuloiseen ”järräämiseen”. Kutsuääni urpiaista paljon muistuttava puhdas ”tyii”. Ääni paljastaa usein lentävän linnun.

Elinympäristö ja pesintä: Havumetsien pesimälintu. Vaihtaa kesällä ravinnon havupuiden siemenistä niiden varisemisen jälkeen tuoreisiin rikkakasvien ja koivujen siemeniin. Vihervarpusia esiintyy silloin joutokenttien ja pihamaiden rikkakasvustoissa ja siemenrikkaissa pihakoivuissa. Laskeutuu keväällä muuttoaikaan usein pihamaalle esimerkiksi varisseita koivunsiemeniä syömäan. Pesä havupuun oksalla, usein korkealla ja vaikeasti löydettävissä.

Muutto ja levinneisyys: Muuttaa talven tullen eri puolille Eurooppaa. Vähäisiä määriä talvehtii myös Etelä-Suomessa. Oppii kulkemaan ruokintapaikoilla. Kannan ollessa runsas esiintyy suurparvissa loppukesällä ja syksyllä sekä kevätmuuttoaikaan. Ruokailupuista tai maasta ne kohahtavat kuin yhdestä käskystä lentoon. Muodostaa myös urpiaisen kanssa sekaparvia. Kevätmuutto huhti-toukokuussa. Puuttuu pesivänä Tunturi-Lapista.