Laji: Taivaanvuohi!

Parimäärä: 100 000-200 000

Tuntomerkit: Erittäin pitkä ”keppinokka”. Taivaanvuohen pää on pienempi kuin jänkäkurpalla. Erittäin hyvän suojavarin takia taivaanvuohen erottaminen maasta on vaikeaa. Lintu räpsähtää lentoon nopeasti ja usein se kähähtää hätäisesti. Lento nopeaa ja usein puolelta toiselle kallistelevaa.

Aani: Mäkätys on pyrstösulkien aiheuttamaa ääntä, mikä syntyy syöksykoukkauksien aikana. Laskeutuessaan maahan, ladonkatolle tai tolpalle lintu alkaa ”kitkuttaa” eri muunnelmin. Soidinmenojen aikana naaras joskus rääkäisee pahanpäiväisen kuuloisesti. Lentoon noustessaan taivaanvuohi voi kähähtää käheästi.

Elinympäristö ja pesintä: Pesii lähes kaikenlaisilla rehevähköillä kosteikoilla. Rehevät suot, luhtaniityt rantaruovikoiden reuna-alueet ja kosteat ojan varret ovat taivaanvuohen tyypillisimpiä pesimäpiirejä. Pesä on maassa joskus avoimesti, mutta usein myös kasvinkorsien kätkemänä.

Muutto ja levinneisyys: Talvehtii Länsi- ja Etelä-Euroopan kosteikoilla. Syysmuutto syys-lokakuussa. Paluumuutto huhtikuussa ja toukokuun alkupuolella. Muuttomatkalaisen voi yllättaa vaikkapa pihapiirin vesijätoltä, ojan lietteeltä, mutta ennen kaikkea jostakin rehevältä saraikolta. Pesii koko maassa.

Mukava tietää: Riistalintu.