Laji: Ruisrääkkä!

Pituus: 27-30 cm Parimäärä: 500-1 000

Uhanalaisuusluokka: Vaarantunut laji.

Tuntomerkit: Erikoistuntomerkit ovat siipien punaruskea sekä paan savunharmaa väri. Roikottaa lennossa jalkojaan. Elää erittäin piilottelevaa elämää korsikasvillisuuden seassa.

Ääni: Koiraan kauas kantautuva soidinnarahtelu on hyvin erikoinen. Vastaavanlaista muuta ääntelijää ei kuulu Suomen luonnossa.

Elinympäristö ja pesintä: Varmimmat narskutuspaikat ovat heinäpellot, ranta- ja luhtaniityt sekä villiintyneet joutomaat ja pakettipellot Viljapellotkin kelpaavat, mutta nykyisin vähemmässä määrin. Pesä sijaitsee hyvässä piilossa kasvillisuuden seassa.

Muutto ja levinneisyys: Talvehtii trooppisessa Afrikassa. Poismuutto tapahtuu elokuussa ja paluumuutto touko-kesäkuussa. Piilottelevan elintapojensa ja harvalukuisuuden vuoksi ruisrääkkiä nähdaan erittäin harvoin. Pesii noin Oulun korkeudelle asti.

Mukava tietää: Kanta väheni voimakkaasti maatalouden koneellistumisen myötä 1900-luvulla. Maatalouskoneet polkevat pesiä ja poikasia. Koneet myös hajottavat poikueita. Heinänkorjuun aikaistuminen on selvästi haitannut heinäpelloilla pesiviä lintuja. Kanta on viime vuosina hieman vahvistunut.