Laji: Pyrstötiainen!

Tuntomerkit: Mustavalkea, erittäin pitkäpyrstöinen, pumpulipallomainen lintu. Muodoltaan samanlaisella viiksitimalilla on selvästi poikkeavia värituntomerkkejä. Koivunoksille äkisti tupsahtava, suinpäin kieppuva, valkoinen, sirahteleva ja piipittävä höyhenpallojoukko on mieltä herkistävä näky. Tällainen kokemus jää varmasti mieliin.

Aanet: Sirahtelut, trillit, piipitykset ovat niin omaperäisiä, että niiden tunnistaminen ei tuota yleensä vaikeuksia.

Elinympäristö ja pesintä: Nuorehkojen, valoisien lehti- ja lehtipuuvaltaisten sekametsien lintu. Varsinkin vesistöjen lähellä sijaitsevat nuoret, valoisat koivikot ovat pyrstötiaiselle mieluisia elinalueita. Pesä on hyvin erikoinen, pallomainen, koivun tuohesta ja jäkälistä rakennettu. Se on usein kahden puunrungon tai oksan ja rungon välissä.

Muutto ja levinneisyys: Pakka- ja kiertolintu. Joinakin syksyinä, lähinnä idästä, purkautuu vaeltavia pyrstötiaisia kohti länttä ja lounasta. Massavaellussyksyinä parvet ovat tuttuja varsinkin metsästäjäväestölle. Laji pesii meillä n. Tornio- Kajaani linjan eteläpuolella.

Mukava tietää: Viime vuosikymmeninä lehtipuut ovat olleet metsätaloudessa syrjityssä asemassa. Lehtipuumetsien vähentyessä ovat harvinaistuneet myös kauniit pyrstötiaisemmekin.