Laji: Pikkutylli!

Pituus: 16 cm Siipiväli: 42-50 cm Parimäärä: 4 000-5000

Tuntomerkit: Läheltä paljain silminkin erottuva keltainen silmärengas on pätevä erikoistuntomerkki. Sen lisäksi musta nokka ja ruskeat jalat erottavat läheisestä lajistaan, tyllistä. Piipertää maassa rullaavin askelin välillä aina pysähtyen. Tämän takia sen erottaa jo matkan päästä koko ajan liikkeellä olevista sirreistä. Värit sulautuvat maastoon täydellisesti. Soidinlento nousee aika korkealle ilmaan. Silloin lintu mutkittelee ja kallistelee puolelta toiselle.

Ääni: Soidinta lentävä koiras hokee rytmikkäästi ja soinnukkaasti väräjävää ääntä. Laskeutuessaan maahan se alkaa äännellä ”pily” ääntä. Äänet oppii aika helposti erottamaan tyllistä.

Elinympäristö ja pesintä: Alkuperäiset elinympäristöt ovat hiekka- ja lieterantoja. Nykyään pikkutyllejä pesii runsaasti maankäsittelyalueilla, raviradoilla, kaatopaikoilla, ratapihoilla ja jopa metsäautoteiden risteyksissä ja kääntöpaikoilla, jos aluetta reunustaa pieni vesilammikko. Pesä maassa, johon suojaväriset munat sulautuvat erinomaisesti.

Muutto ja levinneisyys: Siirtyy elokuussa talvehtimaan Välimeren ja Afrikan itäisille rannoille ja palaa toukokuussa. Muuttajat kansoittavat lieterannat mieluummin yksin tai omissa pienissä parvissa. Pesii n. Tornio Kajaani linjan eteläpuolella.