Laji: Peltopyy!

Uhanalaisuusluokka: Silmälläpidettävä laji

Tuntomerkit: Erikoistuntomerkkejä ovat tumma vatsalaikku ja paan tiilenpunaiset värialueet. Palleromainen ja nopeajalkainen piipertäjä. Peltopyy elää vain pesimäajan alussa pareittain, muulloin parvissa. Parvi pirahtaa salamana kuin yhdestä käskystä lentoon ja lentää suristaa nopeasti tiiviissä pallomaisessa muodostelmassa.

Ääni: Parvesta kuuluu ”kirahtelua”. Soidinääni on kaksiosainen ”kir-rek”.

Elinympäristö ja pesintä: Peltopyy on nykyisin vain suurimpien peltolakeuksien lintu. Pesä maassa, usein ojan penkassa heinikon kätkössä.

Muutto ja levinneisyys: Paikkalintu. Joskus esiintyy vaellusta Vaeltajia voi kohdata sielläkin, missä niitä ei ole menneinä vuosina enää näkynyt. Pesii Etelä-Suomessa (kuitenkin poissuljettuna eteläisin osa), Oulu 1 Pori välisellä rannikkokaistaleella ja paikoin sisämaan suurilla peltolakeuksilla.

Mukava tietää: Taantunut riistalintu. Kantaa on yritetty vahvistaa istutuksin, mutta tulokset ovat olleet heikkoja, koska nykyaikainen maatalous on peltopyylle hyvin haitallista. Peltojen salaojitukset ovat vähentäneet lintujen suojaa ja ruokapaikkoja. Maatalouskoneet murskaavat pesiä ja poikasia jne. Kanahaukan rauhoittaminen on myös osaltaan heikentänyt peltopyykantoja.