Laji: Pähkinänakkeli!

Paino: 16-25 g Parimäärä: 0-20

Tuntomerkit: Pitkä musta silmäjuova ja siniharmaa selkä ovat erikoisvärituntomerkit Tuntee hyvin myös käyttäytymisestä. Mestarikiipeilijänä se etenee vaivattomasti puiden rungoilla niin ylös- kuin alaspäin. Kiipeillessaan sen ei tarvitse käyttää pyrstöään tukena kuten puukiipijän.

Aani: ”Tuitutukset” ja kevättalvella viheltävät äänisarjat herättävät huomiota. Ääniään se voi vaimentaa ja nostaa sekä vaihtaa sävelkorkeutta ja rytmiä. Äänet ovat myös voimakkaita ja itsepintaisia.

Elinympäristö ja pesintä: Itäinen alalaji näyttäytyy meillä vaellusvuosinaan mielellään ikääntyneissä metsissä. Ennen kaikkea vaeltelijat kerääntyvät pihapiirien ruokintapaikoille. Läntinen alalaji on puolestaan vähälukuisempi ja harvinaisempi, lähinnä Lounais-Suomen tammimetsissä. Muutamia pesimähavaintoja itäisestä alalajista on tehty suurvaellusten jälkeen. Pesä tikankolossa tai pöntössä.

Muutto: ”Idännakkelit” vaeltavat joinakin syksyinä meille Siperian taigametsistä Ural-vuoriston länsipuolelta. Vastaavasti ”euroopannakkelit” tulevat Keski-Euroopan suunnalta.

Mukava tietää: Pesänsä suuaukon (tikankolon tai ponton) se muuraa aina kätevästi savella haluamakseen.