Laji: Kurki!

avulla. Läheltä lentoon nouseva lintu vaikuttaa valtavan kookkaalta. Arkana lintuna sitä harvoin kuitenkaan näkee alle sadan metrin päästä. Taivaalla lentävän linnun tuntomerkkeinä ovat pitkä suora kaula ja kauas taakse sojottavat jalat.

Ääni: Hyvissä oloissa kilometrien päähän kiirivä puolisoiden yhteislaulanta on vaikuttavimpia luonnon äaniä. Yksittäinen huuto on vain lyhyt kiljaisu. Muuttoparvesta kuuluu lyhyitä kurahduksia, syksyllä myös nuoren kurjen lapsellista, vanhan uskomuksen mukaan niin sanottua ”Västäräkkiääntä”.

Elinympäristö ja levinneisyys: Kurki pesii ojittamattomilla märillä aapasoilla ja paikoin avoimilla ruovikkoisilla ja heinaisillä rannoilla. Elinpiiri on laaja. Siihen voi kuulua rämeitä kankaita ja soita. Laakea, korsista ynnä muista kasvinjätteistä koottu pesäalusta on usein avoimesti mättäällä.

Muutto ja levinneisyys: Elokuun loppupuolella ja syyskuussa kurkiaurat suuntaavat matkansa kohti Pohjois-Afrikkaa. Huhtikuun lopulla ja toukokuun alkupuolella ne tulevat jälleen pesimäpaikoilleen. Hanhiin verrattuna kurjet leijuvat muuttoauroissa hitaasti. Muuttoaikoina niitä voi nähdä kaikkialla. Tavataan koko maassa, vain ”käsivarressa” ja ”päälaella kurki on harvinainen näky.

Mukava tietää: Pohjois-Pohjanmaan maakuntalintu. On ilahduttavaa, että kanta on säilynyt meillä aika vakaana.