Laji: Isosirri!

Lahko: Rantalinnut (Charadriiformes) Luokka: Linnut (Aves) Pääjakso: Selkäjänteiset (Chordata) Pituus: 23-26 cm Siipiväli: 56-61 cm

Tuntomerkit: Isosirri on sirreistämme selvästi kookkain ja tukevin. Nokka ja jalat ovat suhteellisen lyhyet. Vanhoilla linnuilla on ruosteenruskea vatsapuoli. Nuoret linnut ovat harmaita, suomuselkäisiä lintuja. Isosirri kävelee lietteellä rauhallisesti. Parven lento on varsin nopeaa. Lentävien lintujen aika hyvä lajitunnus on harmaa yläperä.

Ääni: Lento- ja kutsuäänen tunnistaa kerran tai kahdesti peräjälkeen toistetuista, nenäsointisista, pehmeistä ja hiljaisista ”uek” tai ”et-net” -äänistä. Isosta parvesta kuuluu yhtenäinen äänten hiljainen ”porina”.

Esiintyminen: Isosirri on säännöllinen läpimuuttaja keväällä ja syksyllä. Kevätmuutto kohti tundran pesimäalueita, Venäjällä ja Grönlannissa, tapahtuu nopeasti. Muuttoreitti kulkee touko-kesäkuun taitteessa Suomenlahden kautta. Silloin linnut pysähtyvät harvoin lepäilemään. Syksyllä linnut palailevat etupäässä länsirannikkoa seuraten. Silloin niitä näkee useammin lepäilemässä ja muutto on myös hidasta. Isosirrejä voi tavata alavilla liete- ja hiekkarannoilla. Vanhojen lintujen muutto on parhaimmillaan elokuun alkupuolella. Nuorilla syysmuutto on viivyttelevää ja kestää elokuun lopusta aina lokakuun loppuun saakka. Laji talvehtii Länsi-Euroopan ja Afrikan rannikoilla.