Laji: Isolepinkäinen!

Luokka: Linnut (Aves) Pääjakso: Selkäjänteiset (Chordata) Pituus: 24-26 cm Paino: 60-75 g Parimäärä: 5 000-8 000

Tuntomerkit: Pitkäpyrstöinen mustavalkea lintu, jota ei voi sekoittaa muihin lajeihin kuin mustaotsalepinkäiseen Mustaotsalepinkäinen on kuitenkin harvinainen eteläinen vierailija, jolla on tunnuksena musta otsa. Isolepinkäisen lento on syväaaltoista. Se tähystelee näkyvästi puissa, langoilla, seipäillä jne..

Ääni: Tavallisin ääni on käheä, venytetty rääkyminen. Korkeat ”kirahdukset” ovat myös yleisiä. Sillä on myös pikkulepinkäismainen hiljainen, visertävä laulu, jossa on runsaasti matkintaaania.

Elinympäristö ja pesintä: Tavallisimmat elinpiirejä ovat valoisat rämeet ja aapasuonlaidat. Paikoin isolepinkäinen voi pesiä myös hakkuuaukeilla. Pohjoisimmassa Lapissa myös tunturikoivikot kelpaavat pesimäpiiriksi. Pesä on useimmiten tiheän ramemännyn latvuksessa.

Muutto ja levinneisyys: Osa kannasta muuttaa syys-lokakuussa talveksi Baltian maihin ja Keski-Eurooppaan. Muuttajat palaavat takaisin huhtikuussa. Pieni osa talvehtii meillä. Parhaiten isolepinkäiseen tutustuu pelloilla ja muilla aukeilla, sen ollessa muuttomatkalla. Puuttuu pesivänä vain eteläisimmästä Suomesta.