Laji: Harmaapäätikka!

Pääjakso: Selkäjänteiset (Chordata) Pituus: 28-33 cm Paino: 120-150 g Parimäärä: 1 500-2 000

Uhanalaisuusluokka: Silmälläpidettävä laji

Tuntomerkit: Usein harmaapäätikkaa erehdytään luulemaan vihertävän värin vuoksi vihertikaksi. Vihertikka on vieraillut meillä vain kuuden hyväksytyn havainnon verran. Vuosittain esiintyvistä tikoistamme harmaapäätikka on selvä oma yksilönsä, joista eroaa selvästi vihertävän värin perusteella.

Aani: Kauaskantava, haikea ”kyykättävä” soidinhuuto on helppo tuntea. Kutsuääni on myös vaimean haikea tykytys”. Rummutus on käpytikkaa hieman pidempi.

Elinympäristö ja pesintä: Vanhojen lehtipuuvaltaisten sekametsien lintu. Etenkin vanhat haavikot ja jalopuumetsät ovat suosittuja. Pesan se hakkaa itse vioittuneeseen puuhun.

Muutto ja levinneisyys: Paikka- ja kiertolintu. Usein vaeltajia tapaa pesimäalueen pohjoispuoleltakin noin Rovaniemen korkeudelle saakka. Pesii eteläisimmässä Suomessa.

Mukava tietää: Saasta vanhat haavat ja muut lehtipuut harmaapäätikan säilyttämiseksi luonnossamme.