Laji: Arosuohaukka!

Stäpphok (Circus macrourus)

Alaryhmä: Suohaukat Heimo: Haukat ja kotkat (Accipitridae) Lahko: Haukat ja kotkat (Accipitriformes) Luokka: Linnut (Aves) Pääjakso: Selkäjänteiset (Chordata) Pituus: 40-50 cm Siipiväli: 100-120 cm

Tuntomerkit: Koiras on paljolti samanlainen kuin sinisuohaukka. Tarkkasilmäinen ja kokenut ”lintumies” havaitsee valkoisten siipien käriltä mustat laikut eri muotoisiksi. Laikut ovat siiven keskiosaan päin kiilamaiset. Naaraan pään värikuviot ovat jyrkät ja siivenkärjet suipot. Pään vahva värikuviointi pätee eroksi lähinnä niittysuohaukkanaaraaseen, mutta suipot siivenkärjet vain sinisuohaukkanaaraaseen. Arosuohaukka on erittäin kevytlentoinen liihottelija. Saalistaessaan se lentelee suohaukkojen tapaan usein lähellä maanpintaa.

Ääni: Harhailevat linnut ovat vaitonaisia.

Esiintyminen: Joka vuosi muutamia yksilöitä harhautuu meille pääasiassa huhti-toukokuussa. Meillä ne ovat näyttäytyneet vain parhailla lintuvesillä ja rannoilla. Maatamme lähimmät arosuohaukan pesimäalueet ovat Itä-Euroopan aroilla.